kolegium nauczycielskie w gliwicach

Kolegium Nauczycielskie Gliwice
Hutnicza 9, 44-100, Gliwice, śląskie

www.kn-gliwice.edu.pl
sekretariat@kn-gliwice.edu.pl
kolegium nauczycielskie w gliwicach
kolegium nauczycielskie gliwice
kolegium nauczycielskie Gliwice
   
oferta kolegium nauczycielskiego w gliwicach
o kolegium nauczycielkim w gliwicach

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) - pod opieką naukowo-dydaktyczną Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu i Uniwersytetu Śląskiego

Studia podyplomowe - W ramach współpracy Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną nad naszą placówką, organizujemy studia podyplomowe na terenie Kolegium z zakresu proponowanego w ofercie studiów podyplomowych DSW.

Kursy - Kolegium oferuje ponadto kursy kwalifikacyjne i doskonalące w następujących obszarach tematycznych.

Kolegium organizuje również warsztaty metodyczne dla rad pedagogicznych na zlecenie placówki! (tematyka, liczba godzin i koszt do uzgodnienia)

Kolegium Nauczycielskie Gliwice - studia zaoczne, studia dzienne, studia niestacjonarne, studia stacjonarne, licencjat, pedagogika specjalna z informatyką, pedagogika specjalna, uczelnie patronackie, Uniwersytet Śląski Katowice, Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław, Gliwice,

Rok założenia: 1992
Organ prowadzący: Województwo Śląskie
Dyrektor: Maria Flanczewska-Wolny
Zasięg: ogólnopolski
Rodzaj prowadzonej działalności: szkoła publiczna
Oferta kształcenia: Pedagogika specjalna z informatyką w kształceniu specjalnym
Uczelnie patronackie: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Uniwersytet Śląski
Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach istnieje od 1992 roku i specjalizuje się w kształceniu nauczycieli w kierunku pedagogika specjalna w specjalnościach:

Oligofrenopedagogika - pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną,
Surdopedagogika - pedagogika osób z wadą słuchu,
Pedagogika terapeutyczna - pedagogika osób przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu.

Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach przygotowuje do pracy przyszłych pedagogów specjalnych, pedagogów, którzy powinni zostać przygotowani nie tylko do wypełniania roli nauczyciela, ale także, a może przede wszystkim roli wychowawcy i terapeuty. Wychodząc z tego przekonania nadano naszej placówce charakter integracyjny. Szkoła nie posiada barier architektonicznych i jest otwarta na kształcenie osób niepełnosprawnych.

Kadrę nauczającą placówki stanowią pracownicy:
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Śląskiego,
oraz metodycy i inni specjaliści zatrudnieni w Kolegium.

Poza podstawową działalnością dydaktyczno - naukową kolegium prowadzi różnorodne formy doskonalenia zawodowego czynnej kadry nauczycielskiej pełniąc rolę ośrodka doradczo konsultacyjnego dla środowisk edukacyjnych regionu. Podejmujemy inicjatywy zmierzające do promowania dorobku naukowego oraz doświadczeń pedagogicznych placówki.

Możliwości kształcenia poszerza również bogato wyposażona Biblioteka Kolegium .

kolegium nauczycielskie w gliwicach